Instalacja Drupala 8 i 9

I. Rozpakowanie archiwum z plikami instalacyjnymi na serwerze.

Niezależnie od tego czy w systemie ma być jedna, czy więcej witryn (Multisite) to KAŻDA DOMENA powinna mieć SWÓJ KATALOG konfiguracyjny.

 1. Utworzenie katalogu drupal/sites/adres.pl CHMOD 777
 2. Utworzenie pliku konfiguracyjnego z informacjami o witrynie(ach):
  W tym celu należy utworzyć plik sites.php według przykładu w pliku example.sites.php. Czyli wystarczy skopiować example.sites.php i zmienić jego nazwę na sites.php i dodać następujące linie kodu:
  $sites['adres.pl'] = 'adres.pl';
 3. Utworzenie katalogów dla poszczególnych adresów w przypadku Multisite:
  W lokalizacji /drupal/sites należy utworzyć odpowiednie foldery:
  adres1.pl
  adres2.pl
  
  A w pliku sites.php
  $sites['adres1.pl'] = 'adres1.pl';
  $sites['adres2.pl'] = 'adres2.pl';	
 4. Utworzenie plików konfiguracyjnych z ustawieniami witryn(y)
  Po utworzeniu katalogów w lokalizacji /drupal/sites należy wykonać:
  • przekopiowanie pliku z /drupal/sites/default/default.settings.php do /drupal/sites/adres.pl/default.settings.php
  • przekopiowanie pliku z /drupal/sites/default/default.services.yml do /drupal/sites/adres.pl/default.services.yml
  • zmiana nazwy nowoutworzonego pliku z default.settings.php na setings.php
  • zmiana nazwy nowoutworzonego pliku z default.services.yml na services.yml
 5. Utworzenie bazy danych
  • metoda porównywania napisów: utf8mb4_general_ci.
   Zmiana możliwa w panelu phpMyAdmin w lokalizacji: BazaDanych -> Operacje
 6. Przed rozpoczęciem instalacji
  przejść do konfiguracja systemu witryny i ustawić system plików oraz koniecznie PAMIĘTAĆ o utworzeniu potrzebnych katalogów private i w tmp.
  Instalacja powinna być dostępna po wpisaniu adresu witryny lub po adres.pl/core/install.php.
 7. Przebieg instalacji
  • Wybór właściwego języka -> Save and Continue
  • Wybierz profil instalacyjny: Standardowe -> Zachowaj i kontynuuj
  • Konfiguracja bazy danych: typ, nazwa bazy, nazwa użytkownika i hasło.
   Zaawansowane: localhost, port 3306, prefix pusty -> Zachowaj i kontynuuj
  • Pozostałe wg preferencji
  • Koniec instalacji
 8. Po zainstalowaniu
  • dotyczy tylko mojego multisite - włączyć moduł Rename Admin Paths i ustawić inny adres dla domena.pl/user
  • ustawić przekierowanie z WWW na bez WWW (lub odwrotnie) w pliku .htaccess
  • ustawić przekierowanie z domena.pl/index.html w pliku index.php
   Nie trzeba niczego dopisywać w index.php -  wystarczy ustawić przekierowanie za pomocą modułu Redirect
  • włączyć SSL i wymuszenie
 9. Wyłączyć:
  • niepotrzebne bloki
  • formularz /contact, /user, itp
   (tymczasowo wyłączyć przekierowanie w .htaccess)

II Błąd podczas instalacji systemu Drupal

Errors found
Internet
The translation server is offline.
The installer requires to contact the translation server to download a translation file. Check your internet connection and verify that your website can reach the translation server at http://ftp.drupal.org.

Należy pobrać plik z polskim tłumaczeniem z https://localize.drupal.org/translate/languages/pl i umieścić go w /drupal8/sites/domena.pl/files/translations/

III Brak wyglądu po zainstalowaniu systemu Drupal (żadnych styli CSS)

Hosting: seohost.pl

Po zainstalowaniu Drupal 8 / 9 na tym hostingu może wystąpić całkowity brak styli dla witryny.

W tym celu należy usunąć fragment "-ExecCGI " z pliku /drupal/sites/adres.pl/files/.htaccess

IV Problemy z instalacją systemu Drupal 9 na XAMPP (Windows)

Zmiany w php.ini

Zmienić:

 • max_execution_time=600
 • max_input_time=600
 • memory_limit=512M
 • post_max_size=64M
 • upload_max_filesize=64M
 • mysql.connect_timeout=600

OPcache - odkomentować:

 • opcache.memory_consumption=128
 • opcache.interned_strings_buffer=8
 • opcache.max_accelerated_files=4000
 • opcache.revalidate_freq=60
 • opcache.fast_shutdown=1 removed in PHP 7.2
 • opcache.enable_cli=1
 • opcache.save_comments=1
 • opcache.file_cache_fallback=1
 • extension=fileinfo
 • extension=gd

Zmiany w my.ini

Zmienić:

 • max_allowed_packet=64M
 • innodb_flush_log_at_trx_commit=2

PHP extensions are disabled - gd

PHP extensions Disabled
Drupal requires you to enable the PHP extensions in the following list (see the system requirements page for more information):
gd

Źródła

Kategoria