Całkiem inny sposób tworzenia treści

Można przygotować gotowe komponenty (paragraph type), składające się z innych pól systemu Drupal (pozwala to utworzyć pole z innych pól). Przydatne w przypadku adresu (komponent) składającego się z ulicy, numeru, miasta i kodu (pola systemu).

// Moduł nie pozwala tworzyć dodatkowego kodu HTML  dla komponentu z poziomu administracyjnego (np. w opcjach wyświetlania)

Można wykorzystać własne szablony pól (D7 pliki *.tpl i D8 / D9 *.twig)

Integracja modułu Paragraphs
Wprowadzenie do modułu Paragraphs

Lepsze zarządzanie treścią

Moduł Paragraphs pozwala lepiej zarządzać treścią wpisu - zamiast upychać i pakować całą esencję w pole Body można wykorzystać do tego dowolnie złożony komponent, zwany paragrafem (akapitem).

Moduł wymaga instalacji dodatkowego modułu: Entity Reference Revisions

Podmoduł Paragraphs Library

Wymaga dodatkowej instalacji modułu Entity Usage. Paragraphs Library udostępnia bibliotekę dającą możliwość wielokrotnego użycia akapitów.

Po zainstalowaniu i włączeniu modułu

Aby korzystać z dobrodziejstw tego modułu należy przejść do: Struktura -> Paragraphs types -> + Add paragraph type.
Teraz można dodać oczekiwane pola jak np. obraz, tekst, itp. (to co dostępne na liście pól w systemie) i zapisać jako nowy komponent.

Po dodaniu danego typu paragrafu można przejść do wybranego Rodzaju zawartości, dodać paragraf (akapit) jako pole i wybrać wcześniej utworzony komponent.

Wprowadzenie do modułu Paragraphs w Drupalu 8 i 9
Ciekawa konfiguracja modułu

Rozszerzenia

Modułem rozszerzającym możliwości jest moduł Paragraphs Features (tylko D8 i D9) poprzez dodanie ułatwień podczas edycji wpisu.

Kolejnym modułem rozszerzającym możliwości jest moduł Paragraphs Editor Enhancements (tylko D8 i D9) ułatwiający pracę redaktorów.

Dlaczego nie widać treści Pargrafu dla niezalogowanych użytkowników?

Należy ustawić odpowiednie uprawnienia do przeglądania w: /admin/people/permissions#module-paragraphs_type_permissions
(jeśli został włączony moduł Paragraphs Type Permissions)

Kategoria